foto1.jpgHistorie společnosti "AGRO-LA", spol. s r.o.

Na úplném začátku firmy "Agro-la", spol. s r. o. v Jindřichově Hradci v roce 1992, stála laboratorní činnost poskytující služby především pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Dodnes tyto služby poskytujeme jako akreditované nejen zemědělským subjektům, ale i široké veřejnosti.

Nově byl zaveden program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a příprava speciálních mlékárenských kultur. V návaznosti na tuto činnost byla v roce 1993 zahájena výroba klasických jogurtů do skla, která se stala, díky jedinečné kvalitě produktů, jednou z nejdůležitějších činností firmy.
PRODUKTY

Jogurty
Zákysy